sushinorway

Pandas Wok & Sushi Bar AS
Møllegaten 3
3111 TØNSBERG
We offer sushi and wok takeaway middle of Tønsberg. We are looking for a chef who can make sushi.
A chef who can make sushi

We seek chef who can make sushi.

Pandas Wok and Sushi bar is a takeout eatery in Tønsberg.

Send application to e-mail: pandaswok@yahoo.no.
Position number: 0704-2015-03-12 (Announced at contact NAV)
Source: Reg of arb.giver on nav.no

 

Pandas Wok & Sushi Bar AS
Møllegaten 3
3111 TØNSBERG
Vi tilbyr sushi og wok take-away midt i Tønsberg sentrum. Vi søker etter kokk som kan lage sushi.
Kokk som kan lage sushi

Vi søker kokk som kan lage sushi.

 

Pandas Wok og sushibar er et take-away spisested i Tønsberg sentrum.

Send søknad til e-post: pandaswok@yahoo.no.
Stillingsnummer: 0704-2015-03-12 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Reg av arb.giver på nav.no